BsGW verhuist naar ‘Westrompand’ in Roermond

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen heeft het dagelijks bestuur van BsGW besloten dat de organisatie verhuist naar het pand van de Westrom aan de Kerkeveldlaan 2 te Roermond.

Deze verhuizing zal direct na 1 november 2016 plaatsvinden. Momenteel is BsGW als huurder gehuisvest in het pand van het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. BsGW moet dit pand verlaten omdat het nieuwe gefuseerde Waterschap Limburg intrek wil nemen in dit gebouw.
Nu het bestuur van BsGW een definitief besluit genomen heeft, zal de organisatie het nieuwe pand als huurder betrekken nadat het volledig is gemoderniseerd en aangepast aan de wensen en eisen van BsGW. Na deze aanpassingen is deze nieuwe huisvesting voor BsGW op vergelijkbaar niveau als op de huidige locatie, maar dan tegen lagere kosten. De huisvestingskosten voor BsGW dalen met ca € 300.000,- over 10 jaar.
In het voorstel aan het dagelijks bestuur van BsGW werden twee panden, Westrom en Moutfabriek, voorgelegd ter afweging voor herhuisvesting. Beide panden werden geschikt geacht als nieuwe kantoorlocatie voor BsGW. Voor de definitieve keuze van het bestuur was zeer bepalend dat het pand Westrom kwalitatief goede huisvesting biedt met een uitstraling die past bij de belastingorganisatie en dat dit een gebouw is van mede-overheden.