Burgemeester sluit voormalige feestzaal Oost-Maarland 2e keer na wederom vondst hennepplantage

De burgemeester van Eijsden-Margraten heeft besloten om een voormalige feestzaal gelegen aan de Dorpsstraat 3 te Oost-Maarland voor de duur van twaalf maanden te sluiten.

Reden hiervoor is de vondst van een grote hennepplantage. Deze plantage is door de politie op 24 februari 2016 aangetroffen.

Het verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben van verdovende middelen is in strijd met artikel 13b van de Opiumwet en het daarop gebaseerde ‘Damoclesbeleid Lokalen en wo- ningen’.

De sluiting gaat in op donderdag 28 april 2016 en duurt tot vrijdag 28 april 2017.

Gedurende deze termijn is het verboden en daarmee strafbaar om deze ruimten te betreden.

In 2015 werd hetzelfde pand al eens voor een half jaar gesloten, ook na de ontdekking van hennepteelt.