B&W Venray: deelnemen in Greenport Venlo

De gemeente Venray doet er verstandig aan deel te nemen in Greenport Venlo. Ofschoon financiële risico’s kleven aan de ontwikkeling van een regionale bedrijventerrein in en om het voormalig Floriadeterrein, is de kans groter dat niet deelnemen nog veel meer kost.

Die overtuiging zijn Burgemeester en Wethouders toegedaan. Het is de bedoeling verschillende bedrijfsterreinen (Trade Port Noord, Venlo Greenpark, Klavertje 4) en kantoorgebouwen (Villa Flora, Innovatoren) onder te brengen in één ontwikkelbedrijf: Greenport Venlo. Op die manier wordt voorkomen dat de verschillende gebieden en gebouwen elkaar blijven beconcurreren bij het werven van bedrijven. In het gebied, gelegen in Venlo en Horst aan de Maas, zijn achthonderd hectare uitgeefbaar.

Twee andere ‘Floriadegemeenten’, Peel en Maas en Gennep, vinden dat ze al te veel verlies hebben geleden bij de ontwikkeling van Venlo Greenpark en Villa Flora. Venray wil wel betrokken blijven, ook al bevindt het bedrijventerrein zich buiten zijn gemeentegrenzen. B en W vinden dat de gemeenten samen moeten optrekken om de regio economisch vooruit te helpen. Bovendien profiteren ook de Venrayse inwoners als nieuwe bedrijven in de aangrenzende gemeenten neerstrijken. Daarnaast krijgt Venray bij wijze van uitzondering toestemming om dertig hectare bedrijventerrein te ontwikkelen op eigen grondgebied.

Het gemeentebestuur wijst er tevens op dat de economie merkbaar aantrekt. Voor het eerst sinds 2012 is grond verpacht op Venlo Greenpark, nieuwe huurders zijn ‘in aantocht’ voor Innovatoren en Villa Flora. De ambitie om een campus ‘gezonde voeding’ te ontwikkelen, heeft de markt ‘nieuwsgierig gemaakt’. De gemeenteraad besluit 20 december over de ‘banenmotor’.