De winning van aardwarmte in Grubbenvorst is door California Wijnen Geothermie (CWG) op 10 mei stil gelegd. Dit is gebeurd op aandringen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De productie van aardwarmte vond plaats vlakbij een seismisch actieve breuk (Tegelenbreuk). Volgens SodM was de veiligheid op lange termijn in gevaar.

Paprikateler CWG produceerde sinds de zomer van 2013 aardwarmte uit de ondergrond in Grubbenvorst, vlakbij deze seismisch actieve Tegelenbreuk. De geothermische installaties van het bedrijf pompen warm zout water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog via een productieput en pompen het afgekoelde water via een tweede put, de injectieput, terug in de grond. CWG gebruikte de warmte van een zowat 2.100 meter diepe laag met een temperatuur van 75 °C om er een areaal van ongeveer 32 hectare paprikakassen mee te verwarmen. Door daar water in te blijven pompen, zou er een aardbeving kunnen ontstaan.

CWG is het eerste geothermieproject in het tuinbouwgebied Californië. Het initiatief is genomen door de Wijnen groep en Landbouwbedrijf Californië. Wijnen heeft in Californië een areaal van 32 hectare kassen voor de teelt van paprika. Doel van het project was de tuinbouwkassen te verwarmen met geothermie.