Cao Bouw & Infra: loonsverhoging 1,75%

Het resultaat wordt voorgelegd aan de leden. De cao geldt voor ruim 100.000 medewerkers in de bouw.

Als de leden het resultaat goedkeuren, heeft de nieuwe cao een looptijd van 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2018. Per 1 juli 2017 is een loonsverhoging afgesproken van 1%. Per 1 januari 2018 komt daar nog 0,75% bij.

De werkgeversbijdrage in de ziektekostenvereniging wordt met € 5,00 verhoogd. Per 1 februari 2017 is er een verhoging van € 12,50 naar € 15,00 en per 1 januari 2018 van € 15,00 naar € 17,50 per maand.

Ook is afgesproken dat vanaf 1 januari 2019 de wettelijke opzegtermijnen gelden bij beëindiging van het dienstverband. Voor langere dienstverbanden is dit een teruggang, voor mensen met korte dienstverbanden een vooruitgang.

Hans Crombeen, cao-onderhandelaar FNV Bouwen & Wonen: “We hebben geluisterd naar onze leden. De afgelopen weken hebben we veel bouwplaatsen bezocht om onze leden een keuze voor de nieuwe cao Bouw & Infra voor te leggen: een kort traject met een loonafspraak en zo weinig mogelijk andere punten, of een langdurig traject, waarbij alle onderwerpen uitgebreid aan bod komen. Uit de vele gesprekken kwam heel duidelijk naar voren dat een kort traject de voorkeur had. Die voorkeur bestond er bij de werkgevers ook. We hebben dan ook in korte tijd overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat.”