CBS: Noord-Brabant – dankzij regio Eindhoven – koploper in R&D uitgaven

Een plaatje over 2015 om trots op te zijn. Als het gaat om uitgaven door bedrijven voor onderzoek en ontwikkeling (research and development) is Brabant dankzij de kennisindustrie rond Eindhoven koploper in Nederland. In het spoor van Brabant volgt in dit plaatje Limburg, dat duidelijk ook donkerblauwer kleurt dan de rest van het land. In deze cijfers bijvoorbeeld niet de gelden die de overheid of het onderwijs besteedt aan R&D. Het plaatje komt van het CBS.

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2016 bijna 14,3 miljard euro uit aan eigen Research en Development (R&D). Zo groot waren deze uitgaven nog niet eerder. Noord-Brabant is koploper qua private R&D-uitgaven. Ook besteden Nederlandse bedrijven steeds meer R&D uit in het buitenland. Dit blijkt uit nieuwste cijfers van het CBS over R&D en uit de recent verschenen Internationaliseringsmonitor.
In 2016 zijn de uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan (eigen) R&D met ruim 4 procent gegroeid. Vooral bedrijven spendeerden meer aan R&D. Deze uitgaven namen ten opzichte van 2015 met 462 miljoen toe en kwamen uit op 8,1 miljard euro. Ook instellingen en het hoger onderwijs gaven meer uit aan R&D. Deze groei was, met 2 procent, bescheidener. Niet alleen de uitgaven aan R&D zijn gegroeid, ook het aantal arbeidsjaren dat hiermee is gemoeid nam toe, en wel tot ruim 133 duizend arbeidsjaren (3 procent).

 

Noord-Brabant koploper private R&D- uitgaven
Circa 30 procent van de private R&D-uitgaven komt voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant. Samen met Zuid-Holland zijn bedrijven in deze twee provincies goed voor bijna de helft van de private uitgaven aan R&D. Noord-Holland staat op de derde plek.

In de regio Zuidoost-Noord-Brabant, de regio rond Eindhoven, is de R&D-activiteit van bedrijven het grootst. Daar is ruim 1,5 miljard euro besteed aan eigen R&D, en daar zijn 13 duizend arbeidsjaren bij ingezet. Binnen Noord-Holland is de regio Groot-Amsterdam dominant. Ongeveer de helft van R&D-activiteiten van bedrijven in Noord-Holland vindt in die regio plaats. Groot-Rijnmond en de agglomeratie ’s-Gravenhage zijn samen goed voor bijna de helft van de R&D-activiteiten van bedrijven in Zuid-Holland. In Groningen, Drenthe en Zeeland zijn de R&D-uitgaven afgezet tegen het bruto regionaal product het laagst.