CDA Heerlen: Gemeente te laat met toegezegde steun: ondernemers in problemen

De fractie heeft daar vragen over gesteld en heeft onderstaand persbericht uitgebracht.

De Regeling Ruimte voor Ondernemerschap is in het leven geroepen om de retailstructuur in bepaalde gebieden in onze gemeente te versterken door het verstrekken van subsidie voor het vestigen van detailhandel, dienstverlening of horeca in leegstaand commercieel vastgoed. De subsidie van 6000 euro per onderneming die hiervoor staat wordt in twee tranches uitbetaald, waarvan de eerste 50% wordt uitgekeerd binnen binnen vier weken na het toekenningsbesluit en het van start gaan van de onderneming.

Uit signalen die het CDA Heerlen bereiken blijkt dat de gemeente zich niet aan haar eigen regels houdt. Meerdere ondernemingen in zowel Heerlen als Hoensbroek hebben maanden moeten wachten op de eerste tranche van de aan hen toegekende subsidie. Één onderneming kreeg de eerste tranche aan subsidie zelfs pas 1 dag voor het verstrijken van het eerste half jaar. Er zijn ook voorbeelden van ondernemers die in de problemen kwamen met betalingen aan hun leveranciers, omdat zij rekenden op de uitbetaling van de toegekende subsidie binnen de gestelde termijn, en de gemeente afspraken op haar beurt niet nakwam.

Het CDA Heerlen vindt dat afspraken er zijn om te worden nagekomen, en daarin moet zeker de gemeente het voorbeeld geven. Heerlen stelt altijd een stad te zijn die economie en ondernemers stimuleert en faciliteert. Deze onprofessionele aanpak waarmee de gemeente startende ondernemers die meehelpen om de leegstand -een van de meest hardnekkige problemen in onze stad- aan te pakken onnodig in onzekerheid brengt hoort daar wat ons betreft niet in thuis.