Chemelot Institute for Science & Technology ontvangt 1,8 miljoen subsidie

Het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) ontvangt OPZuid subsidie van ruim 1,6 miljoen euro ten behoeve van de validatie en verdere realisatie van de (Bio)medische Accelerator Matrix. De Provincie Limburg vult dit aan met 157.000 euro additionele financiering. Met deze Matrix zal InSciTe, samen met zijn initiatiefnemers DSM, TU/e, UM en MUMC+ en aangevuld door Neuroplast, Xilloc Medical en Fujifilm Manufacturing Europe, het open innovatieklimaat van de Nederlandse Life Sciences & Health-sector aanzienlijk versterken.

Als instituut dat concepten voor biomedische materialen vertaalt in behandelingen voor patiënten ervoer InSciTe dat het proces van patent tot patiënt vaak moeizaam verloopt. Het gebeurt regelmatig dat veelbelovende (bio)medische ontwikkelingen falen vanwege de lange en moeilijke weg naar commercialisering en toepassing op de markt. Door de hoge investeringskosten en de steeds strenger wordende medische regelgeving is het haast onmogelijk geworden om concepten die zich in het lab hebben bewezen, te ontwikkelen tot een verkoopbaar product dat beschikbaar is voor patiënten. Om deze zogenaamde ‘vallei des doods voor innovatie’ te overbruggen, ontwikkelde InSciTe een uniek (Bio)medisch Accelerator Matrix-concept. De subsidie zal worden gebruikt om dit Matrix-concept te voltooien en te valideren, zodat (bio)medische doorbraken hun volle potentieel kunnen bereiken.

De (Bio)medische Accelerator Matrix werkt op verschillende niveaus met als doel innovaties te versnellen. Zo biedt de Matrix state-of-the-art infrastructuur en apparatuur, cleanrooms, flexibele werkruimtes, technisch-, en kwaliteit-ondersteunend personeel, maar ook een overkoepelend kwaliteitssysteem met de bijbehorende trainingen. Door al deze elementen in een keuzemenu aan te bieden, kunnen bedrijven of projecten een voor hen op maat gemaakte leer-werkomgeving creëren. Door het zelflerend karakter van de matrix wordt omgeving geboden waar knowhow en kennis samenkomen en waarbij door te delen met anderen investeringen voor alle betrokkenen drastisch beperkt worden. Ervaringen die het ene bedrijf in een vroeg stadium opdoet bijvoorbeeld met betrekking tot wetgeving, kunnen waar nodig worden ingezet voor andere bedrijven. Al deze elementen samen verlagen de risico’s en de kosten voor startende bio(med)tech bedrijven en vergroten de kans op succes.

Het eerste concept om de effectiviteit van de matrix te toetsen richt zich op het door ontwikkelen van een nieuwe behandeling voor patiënten met een ernstige vorm van scoliose. Scoliose is een vervorming van de wervelkolom die vooral bij jonge kinderen voorkomt en in ernstige gevallen kan leiden tot long-, en hartproblemen. De huidige behandeling hiervoor bestaat uit het verankeren van de wervelkolom middels metalen staven, een invasieve chirurgische ingreep die een aantal keren herhaald moet worden om de groei niet te belemmeren. Het concept dat met behulp van de matrix doorontwikkeld zal worden naar de patiënt richt zich op het plaatsen van een patiënt specifieke geleide structuur waarbij de correctie middels kabels plaatsvindt. Indien succesvol vermindert dit het aantal herhaaloperaties drastisch.

Het tweede concept is een samenwerking met Fujifilm Europe en Neuroplast. Hier wordt gewerkt aan het verlengen van de levensduur van stamcellen in de behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen zoals bijvoorbeeld dwarslaesies.

Middels de OPZuid subsidie en provinciale steun kan aan de hand van twee veelbelovende medische innovaties het matrix concept op zijn nut en effectiviteit getoetst worden.

Twan Beurskens, Gedeputeerde Economie en kennisinfrastructuur Provincie Limburg: “Dit is een heel nieuw concept dat het innovatieklimaat in Zuid-Nederland een flinke boost geeft door biomedische startups en mkb-bedrijven naar deze regio te trekken. Het is bovendien een veelbelovend vooruitzicht dat patiënten daadwerkelijk kunnen profiteren van innovatieve medische concepten, en een stuk sneller ook. We zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan de validatie van dit concept.”

Peter van Asten, R&D manager Life Sciences Fujifilm Manufacturing Europe BV: “Door samen te werken in de (Bio)medische Accelerator Matrix kunnen we de sterke punten van Fujifilm Europe en Neuroplast combineren om tot een optimale stamcel therapie te komen. Dankzij de steun van OPZuid en de Provincie Limburg kunnen we deze manier van werken mogelijk maken en verder uitbouwen tot een succesvolle marktintroductie.”

Danielle Curfs, Programma manager Biomedical InSciTe: “We staan aan de vooravond van iets groots. Ik vind het fantastisch om mijn droom werkelijkheid te zien worden en dat de (Bio)medische Accelerator Matrix de waardering en aandacht krijgt die hij verdient. Ik kijk ernaar uit nog veel meer veelbelovende concepten beschikbaar te maken voor patiënten.”

OPZuid
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.