Sinds 1 maart is vastgoedbedrijf C’magne uit Heerlen de nieuwe KVO-uitvoeringspartner voor de Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek. Het bedrijf doet sinds 2014 ook het bedrijventerreinmanagement in de regio Parkstad, in opdracht van de Stichting BTM Parkstad Limburg.

C’magne gaat zich in de nieuwe rol onder meer focussen op de hercertificering van het KVO van een aantal van de terreinen en kijkt daarbij ook naar lopende projecten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een intensieve strategische en operationele samenwerking tussen ondernemers(verenigingen), overheid, politie en brandweer en is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening die Parkmanagement Westelijke Mijnstreek biedt aan ondernemers en lokale overheden.