Het college van burgemeester en wethouders heeft Coatinc Mook een last onder dwangsom van € 10.000 per overtreding in het vooruitzicht gesteld als zij na 1 juli 2018 nog de geluids- en gedragsvoorschriften uit de vergunning overtreden.

De gemeente Mook en Middelaar heeft in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord onaangekondigde controles uitgevoerd in de avond en nachtelijke uren. Deze controles komen voort uit het overleg met de directie van Coatinc Mook waarin duidelijk is gemaakt dat de maat wat betreft het college vol is door de aanhoudende stroom klachten over met name geluidsoverlast en het onvoldoende doorvoeren van structurele maatregelen om deze te voorkomen.

In de periode 19 april tot heden zijn verschillende controles uitgevoerd in de avond- en nachtelijke uren. Hierbij is geconstateerd dat er met een heftruck is gereden op een deel van het terrein op een tijdstip dat niet is toegestaan. Daarnaast is vastgesteld dat de geluidsvoorschriften uit de vergunning zijn overtreden.

Met het voornemen tot een last onder dwangsom zet het college de eerste formele stap in het sanctioneren van de overtredingen van Coatinc Mook. Coatinc Mook wordt in de gelegenheid gesteld om hun kijk op de zaak te geven en maatregelen te treffen om toekomstige overtredingen te voorkomen. De overtredingen waarop het college Coatinc Mook nu aanschrijft zien op de bedrijfsvoering aspecten en gedrag. Na 1 juli 2018 zullen de onaangekondigde controles worden voortgezet om te controleren of Coatinc Mook zich aan de regels houdt.

Het verscherpt toezicht bij Coatinc Mook blijft van toepassing en bij vastgestelde overtredingen op het gebied van geluid zal het college een vervolgstap nemen met het opleggen van een last onder dwangsom. Dat is de volgende formele stap voor het daadwerkelijk opleggen van dwangsommen. Parallel hieraan wordt met de RUD Limburg Noord en Coatinc Mook gewerkt aan het concretiseren van de maatregelen uit een plan van aanpak dat Coatinc Mook 15 mei jl. heeft aangeleverd om structurele verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering, gebouw en terrein. Het college informeert de inwoners en belangstellenden hierover in een nog te organiseren inwonerbijeenkomst.