Gedeputeerde Onderwijs, Hans Teunissen, heeft woensdag 13 juni het manifest van ROC Arcus en ROC Leeuwenborgh ondertekend. Met de ondertekening van het manifest ondersteunen Gedeputeerde Staten de fusieaanvraag bij de Minister van OCW.

Jos Kusters, voorzitter college van bestuur van Leeuwenborgh vertelt: “De ondertekening van het manifest door GS is voor ons heel belangrijk. Voor een passend antwoord op de sociaal maatschappelijke en economische vraagstukken, waar we mee te maken krijgen, is een intensieve relatie met zowel het voorbereidend- en vervolgonderwijs, met gemeenten en provincie, met bedrijven en instellingen nodig. Met één ROC kunnen we de gevolgen van krimp beter opvangen, zonder dat de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering in gevaar komt.”

Karel van Rosmalen, voorzitter college van bestuur van Arcus, vult aan: “Een fusie geeft ons de mogelijkheden om aanvullende innovatieprogramma’s te starten. Deze bouwen voort op de bestaande kwaliteitsprogramma’s van Arcus en Leeuwenborgh, maar ook op de Techniek Opleidingen Zuid-Limburg, Brightlands en topopleidingen Zorg. Dit door innovatiemiddelen samen te voegen en ondersteunende diensten in elkaar te schuiven.”

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Een breed en innovatief opleidingsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen, zowel jongeren, volwassenen, werkenden als werkzoekenden, afgestemd op de regionale arbeidsmarkt vinden we heel belangrijk. Daarnaast zijn we voorstander van goede samenwerking in de keten van PO-VO-MBO-HBO.”