Combinatie Dura Vermeer – Ploegam winnaar aanbesteding gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

De aanbesteding van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is succesvol verlopen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aan de Combinatie Dura Vermeer – Ploegam de opdracht te gunnen. Deze combinatie heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

Na verzending van dit voornemen tot gunnen gaat de zogeheten ‘Alcatelperiode’ van start. Tijdens deze periode van 20 dagen zijn er terugkoppelingsgesprekken met de inschrijvers en is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. Indien er na het verstrijken van de Alcatelperiode geen bezwaren zijn binnengekomen wordt het voornemen tot gunnen een definitieve gunning en kan de opdrachtverlening plaatsvinden.

Na de Alcatelperiode volgt, bij een definitieve gunning, een uitgebreider bericht, zo meldt de provincie.