Commentaar: Overheidsclub OML kan niet verder met Tilman Schreurs

Directeur Tilman Schreurs heeft zich in het verleden als wethouder van de gemeente Roermond laten omkopen door projectontwikkelaar Piet van Pol, stelt de rechtbank in Rotterdam vast.

Kan een Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML bv) een directeur hebben die veroordeeld is voor corruptie?

De vraag stellen is hem beantwoorden.

Een bedrijf dat in handen is van vijf gemeenten, die door dat bedrijf samen hun bedrijventerreinen laten beheren, ontwikkelen en verkopen, kan niet verder gaan met een directeur die veroordeeld is voor corruptie.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Leo Urlings wilde gisteren nog niets zeggen tegen De Limburger over het aanblijven van Schreurs. Hij wil eerst het vonnis “interpreteren”.

Dat is opmerkelijk, want in de zaak Schreurs is het vonnis is kristalhelder. De directeur is corrupt, terwijl een bestuurder van een overheidsbedrijf integer hoort te zijn. Integriteit is ondeelbaar. Het is net als met zwangerschap. Je bent het of je bent het niet. Een beetje integer bestaat niet.

Integriteit is voor overheidsbestuurders, maar ook voor bestuurders van bedrijven, van groot belang. Burgers, klanten en ook bedrijven die een kavel willen kopen in Midden-Limburg hebben er recht op dat ze eerlijk worden behandeld.

De Raad van Commissarissen lijkt het tijdsbeeld bepaald niet goed aan te voelen. Een tijdsbeeld waarin ambtenaren een eed afleggen waarin ze beloven integer te handelen, geen beloftes aan te nemen en nog heel veel gedragsregels zullen respecteren. Een tijdsbeeld waarin zelfs bankiers publiekelijk zijn gaan beloven de kluit niet langer te belazeren.

Waarom zou de overheid nog werken met een verklaring omtrent het gedrag als je er solliciteert? Dat kan toch nooit bedoeld zijn om aan het einde van een loopbaan iemand die veroordeeld is voor corruptie op zijn post te laten? Iemand die leiding geeft, moet van onbesproken gedrag zijn. Hoe kan hij anders anderen – zijn acquisiteurs bijvoorbeeld – aanspreken op hun integriteit?

In dat tijdsbeeld moet de Raad van Commissarissen ingrijpen,  nu Tilman Schreurs kennelijk zelf niet aanvoelt dat hij eigener beweging zijn positie beschikbaar moet stellen in het belang van OML, in het belang van herstel van vertrouwen in publieke bestuurders.

Maurice Ubags