Commissarissen starten eigen certificeringsregister

Het is een register waarin bestuurders worden opgenomen die voldoen aan specifieke, Europees verankerde, eisen. Het initiatief beoogt te benadrukken dat commissaris zijn geen bijbaantje is, maar een vak. Het voortdurend werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en de reflectie op het eigen functioneren staan centraal bij de beoordeling.

‘Toezicht ligt onder een maatschappelijk vergrootglas na een aantal bekende debacles. Incidenten die ook de vele bestuurders die hun ziel en zaligheid leggen in toezichthoudende functies ten onrechte in een kwaad daglicht zetten’, laat het NCD weten. ‘Daarom is het initiatief genomen voor certificering van commissarissen en toezichthouders. Het initiatief is geen garantie om alle bestuurlijke fouten te voorkomen. Maar het garandeert in ieder geval dat de betrokkene zich realiseert dat Commissaris of Toezichthouder zijn een vak is, dat je er niet even ‘bij’ doet en waarin je voortdurend moet investeren om je kennis en kunde bij te houden. Daarnaast moet hij of zij een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid willen beleven, respect hebben voor de RCBM-code en bereid zijn om te investeren in intervisie met collega’s. Het RCBM certificaat staat dan ook vooral voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.’

De certificering is in beginsel een geschiktheidsverklaring. Iemand die gecertificeerd is voldoet aan de minimale eisen en belooft de komende drie jaar de code na te leven. Toelating tot het register is echter slechts het begin. Vanaf dan zal er actief gewerkt moeten worden aan de eigen ervaring en zelfontwikkeling. De kwaliteit van de certificering staat onder toezicht van 3 ervaren bestuurders/commissarissen: Kees van der Waaij (o.a. voorzitter RvC Unilever Nederland Holding), Jan Hendrik Ockels (o.a. Adviseur Bestuur en Toezicht) en Roos van Erp-Bruinsma (o.a. Bestuur Stichting Economic Board Utrecht).

Het RCBM is een uniek initiatief waarmee Nederland in Europa voorop loopt. Uitgangspunt zijn de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid (EQF/ESCO). De Europese verankering maakt dat alle vormen van toezicht aan de orde kunnen zijn. Waarbij ervaren collega commissarissen/toezichthouders elkaar toetsen op het voldoen aan die normen en elkaar bewaken op het voldoen aan die normen.

Permanente Educatie (PE) is een verplichting voor Certified Board Members. Dat zorgt ervoor dat de basiskennis van de persoon wordt onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden.

Het Register Certified Board Member is een initiatief van de NCD, maar functioneert onafhankelijk van de NCD.