Componenta: 303 gewone schuldeisers vorderen 20.961.346 euro, teller onbetaalde facturen loopt op

Na precies een maand geeft het eerste boedelverslag een inkijk in de schuldenlast van Componenta.

Voor een bedrag van 21 miljoen euro hebben 303 gewone (‘concurrente’) schuldeisers nu aan vorderingen ingediend bij curator Peter Brouns en de verwachting is dat het aantal schuldeisers en ook de hoogte van dat bedrag nog zal oplopen.

Deze schuldenlast is exclusief de schulden die Componenta Nederland heeft bij de Finse moedermaatschappij. Daarbij gaat het ook nog eens om vele miljoenen: bij een eerste schatting werd de schuldenlast van Componenta geraamd op circa 30 miljoen euro waarvan het grootste deel intercompany-schulden zou betreffen.

Concurrente schuldeisers ontvangen zelden nog gelden bij de verdeling van de boedel.

Uit het boedelverslag blijkt dat de curator inmiddels 22 mensen ontslag heeft aangezegd per 30 september. De ruim driehonderd andere medewerkers zijn aan de slag gebleven, omdat 19 september de productie is hervat. De hervatting van de productie gedurende drie maanden wordt volledig betaald door de zeven belangrijkste afnemers van Componenta. Zij staan ook in voor een verlies voor de boedel dat gedurende deze drie maanden ontstaat.

Mocht een doorstart niet lukken, dan worden de medewerkers en de 120 uitzendkrachten per 14 december ontslagen.