De consument betaalde in juni 1,7 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het CBS. In mei was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis eveneens 1,7 procent.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten. Daarin wordt ook de prijsverandering van koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud meegenomen.

De prijsstijging van vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland nam in juni af. Dit had een neerwaarts effect op de stijging van de consumentenprijzen. Rond feestdagen en in schoolvakanties zijn de prijzen van vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland hoger doordat meer mensen met vakantie gaan. Er vielen dit jaar meer vakantiedagen in mei, in juni minder.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). In de eurozone nam de prijsstijging toe van 1,9 naar 2,0 procent.