De gemeente Heerlen heeft een intentieovereenkomst getekend met de start-up CoTown. Samen gaan zij een digitaal platform ontwikkelen waarbij de gemeente klussen aanbiedt die inwoners van de stad kunnen uitvoeren. Daarmee kunnen zij een lokale, digitale beloning verdienen, waarmee ze kunnen betalen bij winkeliers en ondernemers in de stad.

CoTown is één van de jonge bedrijven op de Smart Services Campus. Het gaat onderzoeken of het plan technisch haalbaar is, of er voldoende burgers zijn die klussen van de gemeente willen doen en of er investeerders zijn die willen meedoen aan dit initiatief. De gemeente Heerlen zorgt voor taken en werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd. Dat kunnen klussen zijn op allerlei terreinen: beheer en onderhoud, veiligheid, sociale zaken en cultuur.

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de mogelijkheid om te kunnen betalen met de lokale, digitale munt bij winkeliers en horeca in de stad en bij evenementen. Daarvoor is inmiddels een eerste bijeenkomst geweest met ondernemers, waarbij zij zich positief hebben uitgesproken over het initiatief.

Wethouder Charles Claessens van Beheer en Onderhoud is trots op het project tot nu toe. “We hebben nu een intentieovereenkomst met CoTown om te onderzoeken of we het platform kunnen gaan bouwen. Als het lukt zijn we als Heerlen waarschijnlijk de eerste gemeente in Nederland die een dergelijke blockchain-technologie in gebruik neemt voor de versterking van de lokale economie. En dat past bij een stad die het lef heeft om te innoveren.”