CPB: Zuid-Limburg grote winnaar bij wegvallen grenzen. Plus 6600 banen, hogere lonen

Zuid-Limburg blijkt met name te profiteren vanwege de ligging van een grote stad als Aken aan de grens. Juist die situatie biedt veel potentieel omdat steden een grote uitstraling hebben op de arbeidsmarkt in de regio.

Het CPB meldt overigens ook dat de grensbelemmeringen voor een deel de buitenlandse concurrentie beperken voor ondernemers in bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Het positieve effect daarvan is echter veel kleiner dan het effect op de economische dynamiek en de werkgelegenheid in het geval de grenzen niet zouden bestaan.

schermafbeelding-2016-12-07-om-09-43-24

De PvdA in Heerlen heeft de studie aangegrepen om het gemeentebestuur op te roepen in actie te komen om maar werkelozen aan een baan in Duitsland te helpen:

“We mochten in dit rapport lezen dat de financiële voordelen voor Limburg tot meer dan €1 miljard per jaar zijn! We herhalen:  €1 miljard! Daarnaast biedt het juist voor de mensen die het in onze regio hard nodig hebben kansen. Mensen met een minder hoge opleiding, die vaak langdurig geen werk hebben! Juist de ligging van onze stad in een stedelijke grensoverschrijdende agglomeratie zou gigantische voordelen kunnen opleveren. Dit wordt ook enkele keren in dit rapport benoemd.

In het rapport werd de PvdA Heerlen ook getriggerd door het project in Enschede ‘Werken in Duitsland’. Waarbij 138 bijstandsgerechtigden begeleid worden naar werk in Duitsland. Iets wat de PvdA Heerlen ook graag voor haar eigen inwoners zou willen zien. Fractievoorzitter Henk Verreck: ‘We snappen dat we in Heerlen niet alle grensproblemen kunnen oplossen. Maar via dit project kunnen we misschien wel 140 mensen aan het werk helpen. Daarom zou ik het zeer waarderen als de wethouder zou willen onderzoeken of dit project ook in Heerlen werkt’. “

Uit her rapport van het CPB:

Als het zou lukken om de grensbelemmeringen volledig weg te nemen, dan zou dat in het minst gunstige geval 7 duizend Nederlanders een baan opleveren, in het meest gunstige geval levert het 42 duizend mensen een baan op. Ook zou het jaarloon van een gemiddelde voltijdbaan in grensprovincies dan toenemen met 140 euro. In het minst gunstige geval gaat het om jaarlijks 30 euro meer loon. Obstakels om aan de andere kant van de grens te werken, blijken in de praktijk moeilijk weg te nemen.

Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat zojuist verscheen.

Op dit moment vormt de grens nog een barrière voor de arbeidsmarkt in de grensregio. De barrière ontstaat bijvoorbeeld door taal- en cultuurverschillen met de andere landen en het feit dat buitenlandse werkgevers Nederlandse diploma’s niet altijd erkennen. Deze belemmeringen voorkomen dat werknemers de juiste werkgever kunnen vinden, en andersom. Bedrijven en werknemers zijn daardoor minder productief. Dit vertaalt zich in een lagere werkgelegenheid en lagere lonen. Als deze belemmeringen echter worden weggenomen, groeit de productiviteit in de regio. Zo ontstaan nieuwe banen en stijgen de lonen.

Vooral de Duitse grens vormt nu een belemmering voor de arbeidsmarkt, meer dan de Belgische. Dit kan te maken hebben met het feit dat men in Duitsland een andere taal spreekt en in Vlaanderen niet. Langs de Duitse grens is daarom in potentie ook meer te winnen. Verder kunnen gebieden nabij buitenlandse steden vooruitgang boeken, omdat in steden veel werkgevers te vinden zijn.

In het algemeen is er heel weinig kennis over welk beleid nu effectief is om de grensproblematiek op te lossen. Een uitzondering op die regel is het (beter) erkennen van diploma’s aan beide kanten van de landsgrens. De wetenschappelijke literatuur geeft overtuigend bewijs dat dit de interactie over de grens, die nu nog beperkt is, vergroot.