Curator Kerckhoffs is klaar met de Staat, stapt naar Nationale Ombudsman

Al weer dik tien jaar geleden, 4 oktober 2006, ging Wall-St. BV dicht, op het adres van de bv aan de Grote Gracht in Maastricht was een coffeeshop gevestigd.

Tot curator werd benoemd Roel Kerkckhoffs uit Maastricht. Recent diende hij een – na bijna negen jaar –  nieuw boedelverslag in met een opmerkelijke boodschap. Hij stapt naar de Nationale Ombudsman. Reden: Justitie heeft een bedrag van  605.000 euro in beslag genomen bij de bv, uiteindelijk geen vervolging ingesteld (ondanks de vondst van 35 kilo onbewerkte cocaïne !) en weigert nu het in beslag genomen geld aan de boedel te geven.

De reden dat justitie niet tot vervolging is overgegaan: “Onevenwichtigheden in het strafrechtelijk vooronderzoek”, zegt Kerckhoffs in zijn verslag. Dat heeft er alle schijn van dat bij de opsporing de strafvorderlijke spelregels met voeten zijn getreden.

Wat Kerckhoffs vervolgens ook geprobeerd heeft om aan dat geld te komen, het is niet gelukt. Zelfs een onherroepelijk vonnis van de Rechtbank Limburg, die justitie gelast het bedrag van 605.000 op de rekening van de boedel te storten, heeft tot niets geleid. Kerckhoffs: “Deze rechterlijke uitspraak wordt door het openbaar ministerie opzij gezet, volkomen genegeerd.”

Juridisch is het onmogelijk beslag te leggen op gelden van de Staat. Kerkckhoffs wendde zich daarom herhaalde malen tot het college van procureurs-generaal. Ook dat college kwam niet in actie. Uiteindelijk schakelde de top van justitie de landsadvocaat in, die de procedure die al bij de rechtbank is gevoerd dunnetjes over wilde doen. Ook pogingen van de curator met de landsadvocaat in gesprek te komen hebben geen resultaat gehad. Reden dat Kerckhoffs nu naar de Nationale Ombudsman stapt om een klacht in te dienen tegen de Staat.

Nog opmerkelijker: de curator komt in dit boedelverslag tot de conclusie dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur bij Wall-St BV, maar dat de bv failliet is gegaan als gevolg van het politie-optreden. Dat opent voor de curator nog een andere mogelijkheid om geld bij justitie terug te halen: de oud-verdachte heeft als bestuurder van de BV mogelijk recht op schadevergoeding.

De fiscus vordert afgerond 7.4 miljoen euro in het faillissement.