Curator Virenze sluit deal MET ggz (Roermond) en Parnassia Groep (Den Haag)

Nog voor de Kerstdagen is er duidelijkheid gekomen voor het overgrote deel van de cliënten en de 465 medewerkers van Virenze. De behandelaars kunnen allemaal mee over naar de nieuwe eigenaren, de gevolgen voor bijvoorbeeld administratief personeel zijn nog niet helemaal duidelijk. Voor de cliënten verandert er niets: de zorg wordt naadloos overgenomen.

De ggz-instelling  Virenze die 30 locaties heeft en 10.000 cliënten wordt overgenomen door twee andere grote spelers in de geestelijke gezondheidszorg. De Roermondse instelling MET ggz heeft in midden- en noord-Limburg 500 medewerkers en 6000 cliënten. MER ggz neemt onder meer de locaties in Hoensbroek, Vaals en Maastricht over.De Haagse Parnassia-groep heeft 12.000 medewerkers en 160.000 cliënten.

De organisaties hebben onderstaand persbericht uitgegeven:

 

MET ggz en Parnassia Groep continueren de zorg aan cliënten van het failliete Virenze

Door het faillissement van Virenze, een ggz instelling voor kinderen, jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen met 30 locaties in het land, dreigt de continuïteit van de zorg aan de cliënten in het geding te komen. De curator, de heer Roomberg van Adelmeijer Hoyng Advocaten, draagt de activiteiten van Virenze over aan MET ggz en de Parnassia Groep.

MET ggz en Parnassia Groep zijn in de visie van de curator een geschikte combinatie om de zorg te continueren. De zorg aan de cliënten wordt voortgezet. Ook kan aan het overgrote merendeel van de behandelaars een nieuw perspectief worden geboden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
MET ggz verzorgt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in Noord-en Midden-Limburg. De Parnassia Groep is een organisatie die zorg verleent aan mensen met psychische of verslavingsproblematiek. De behandelteams voor volwassenen en ouderen in Limburg maken een doorstart onder MET ggz. De behandelteams voor kinderen en jeugd in Limburg gaan deel uitmaken van Parnassia Groep. Ook de vestigingen van Virenze buiten Limburg worden onderdeel van Parnass ia Groep.

“Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een situatie als deze te zorgen voor continuïteit van zorg aan mensen met psychische klachten. We zijn dan ook blij dat we vanaf januari cliënten in Zuid-Limburg kunnen gaan ondersteunen bij hun herstel”, aldus Jacqueline Bomhof, Raad van Bestuur MET ggz.

Beste zorg voor cliënt
Wat de overname voor medewerkers van Virenze betekent, wordt op dit moment in kaart gebracht. Zij worden hier op zeer korte termijn over geïnformeerd. De verwachting is dat een groot deel aan de slag kan bij MET ggz of Parnassia Groep.

Cliënten, verwijzers en ketenpartners worden op korte termijn ge ïnformeerd over de doorstart. Duidelijk is in elk geval dat cliënten vanaf 1 januari 2018 hun behandeling kunnen voortzetten bij MET ggz of Parnassia Groep