Daling aantal WW-uitkeringen in Limburg

Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg ligt eind januari 2018 25% lager dan een jaar geleden, meldt het UWV. In vergelijking met december 2017 is er, door seizoensinvloeden, wel een lichte toename van het aantal WW-uitkeringen (+1,7%). De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, vooral in de technische beroepen liggen veel kansen.

Lichte toename WW-uitkeringen door seizoensinvloeden
Eind januari 2018 waren er in Limburg 21.400 lopende WW-uitkeringen. Dat was een toename van 1,7% ten opzichte van een maand eerder, maar een daling van 25% in vergelijking met een jaar eerder. Dit beeld was landelijk hetzelfde: een stijging ten opzichte van december 2017 (+1,5%), maar een afname in vergelijking met januari 2017 (-20%).
Het WW-percentage in Limburg was in januari 2018 3,8% en was daarmee vergelijkbaar met het landelijke WW-percentage van 3,7%.

Spanning op arbeidsmarkt neemt toe
Het afgelopen jaar nam de spanning op de arbeidsmarkt voor nagenoeg alle beroepen toe. In geheel Nederland de spanning op de arbeidsmarkt getypeerd kon worden als ‘gemiddeld’ of ‘krap’. Voor sommige beroepen was
de arbeidsmarkt zelfs krap tot zeer krap. Dit gold onder andere voor de technische beroepen. In Noord- en Zuid-Limburg was sprake van een krappe arbeidsmarkt in de technische beroepen, maar in Midden-Limburg kon de spanning zelfs getypeerd worden als ‘zeer krap’.

Veel kansen op werk in technische beroepen
Het aantal vacatures voor technische beroepen steeg de afgelopen kwartalen sterk en vooral bedrijven in de bouw en industrie hebben steeds vaker te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in Limburg nam het aantal vacatures voor technische beroepen toe. In de eerste drie kwartalen van 2017 ontstonden er 12% meer vacatures voor technische beroepen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Op ieder opleidingsniveau zijn er kansrijke technische beroepen, variërend van bouwhulp op elementair niveau tot BIM-modelleurs op hoger niveau.

Techniek is een belangrijke motor van de economie en de technische beroepen zijn, na de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de grootste beroepsrichting. Technici werken in verschillende sectoren. De meeste technici zijn werkzaam in de industrie en de bouw, maar ook in de zakelijke dienstverlening, groothandel en handel in en reparaties van auto’s zijn veel technici werkzaam.