Het aantal WW-uitkeringen in Limburg lag in april 4% lager dan een maand geleden. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 24%.

Eind april waren er in Limburg 20.300 lopende WW-uitkeringen. Ook landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen, zowel ten opzichte van maart 2018 (-4%) als in vergelijking met april 2017 (-22%). Het WW-percentage in april bedroeg in Limburg 3,6%, wat een fractie hoger was dan het landelijke WW-percentage van 3,5% in die maand.

De Limburgse economie groeide met 3,2 %. Dit herstel heeft een duidelijk effect op de sector horeca, catering en verblijfsrecreatie. Zo zet deze sector al vierenhalf jaar achtereen ieder kwartaal meer om dan het voorgaande kwartaal. Deze omzetgroei vertaalt zich niet alleen in een groei van het aantal horecabedrijven, banen en vacatures, maar ook in een daling van het aantal WW-uitkeringen dat afkomstig is van personeel uit deze sector. Het aantal WW-uitkeringen dat wordt verstrekt aan werkzoekenden uit de horeca daalt, vanwege de grote seizoensgevoeligheid van de sector, traditiegetrouw in de lente-en zomermaanden het jaar, om in de herfst en winter weer toe te nemen.