De Maatschappelijke Beursvloer Maastricht & Heuvelland op 13 oktober (persbericht

Elke ondernemer is op zoek naar nieuwe kansen, nieuwe markten en/of relaties. Vaak ligt daarbij de focus op de kernactiviteiten en bewegen ondernemers zich in de gekende (netwerk-)omgevingen. Naast het realiseren van goede omzet, bijbehorende winstmarges en aandeelhouderswaarde speelt de laatste tijd ook het maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) mee in de dagelijkse operatie van ondernemers en bedrijven. In de verschuiving van lineaire sponsoring en goed nabuurschap naar, circulaire, wederzijdse ondersteuning zie je meer en meer dat men op zoek is naar nieuwe vormen van “iets terug doen voor de maatschappij, waarin je leeft”. Ofwel van Welvaart naar Welzijn.

De twee uitgangspunten (financiële waarde en maatschappelijke waarde) lijken samen te smelten in allerlei activiteiten waarin ondernemers ruimte, tijd (en geld) vrijmaken om zich als maatschappelijk betrokken ondernemer te onderscheiden. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die zich nadrukkelijk bezig houden met MBO een betere concurrentiepositie in hun markt innemen. Niet alleen versterkt deze inzet het imago, maar men ontdekt nieuwe en A-typische ondernemerskansen in een ander netwerk met waardevolle tegenprestaties. Medewerkers, die “ iets” goeds namens het bedrijf kunnen doen, zijn trots en loyaal en dragen dat ook uit. Het wordt “ part of the deal” in plaats van een morele verplichting of een vorm van moderne aflaat. Als je iets doet voor de samenleving, kun je daar als bedrijf veel profijt van hebben. Bovendien geeft het je een goed gevoel als je de wereld laat zien dat je als ondernemer wel degelijk oog hebt voor de maatschappij. Niet zomaar dus, dat er steeds meer social entrepreneurs starten, die sociale waarde als verdienmodel ontdekken en hun kernactiviteiten daarop richten.

Maatschappelijk makelaars, zoals Peter Paul Muijres via welzijnsorganisatie Trajekt, proberen deze ondernemerskansen in combinatie met hun kennis van de noden aan het welzijnswerk te koppelen. Peter Paul Muijres zegt daarover: “Bedrijven beseffen vaak niet hoeveel kracht, potentie en middelen ze (over) hebben om anderen te ondersteunen. Ze onderschatten het maatschappelijk effect van ‘gratis weggeven’. Er wordt toch net zo goed economische waarde gecreëerd. Tevens proberen we organisaties en verenigingen sterker te maken, door hen te leren in een pitch te vertellen wie zij zijn, wat ze doen, wat ze zoeken en welke creatieve tegenprestatie zij daarvoor willen leveren. Hierdoor komen deze (sport)verenigingen, buurtinitiatieven, platforms, projecten, maatschappelijke organisaties uit de ongemakkelijke hoek van ‘bedelen en vragen’. Zij verplaatsen zich in de denkwereld van de ondernemer en kunnen zo een waardevolle relatie opbouwen met bedrijfsleven en waarde toevoegen. Ook verdwijnt de waas van vrijblijvendheid, vrijwilligheid en amateurisme door de verbinding tussen bedrijfsleven en de sociaal-maatschappelijke omgeving”.

In theorie klinkt dit voortreffelijk, van welvaart naar welzijn. Hoe ziet het in de praktijk eruit? Gejaagd door de dagelijkse processen (geen tijd, te druk, omzet en deadlines, geen kennis van maatschappelijk betrokken ondernemen of geen ingangen in dat sociale netwerk) maken dat er niet of onvoldoende en structurele aandacht is voor deze maatschappelijk ondernemende rol.

Er is echter al een jaar of vijf een mooie gelegenheid om te “proeven” aan maatschappelijk makelen en MBO. Welzijnsorganisatie Trajekt organiseert nu al voor de 6e keer de Maatschappelijke Beursvloer voor stadsregio Maastricht en het Heuvelland en bouwt hierbij de brug, de verbinding van welzijn naar bedrijfsleven en omgekeerd . Op een middag komt vraag en aanbod van vrijwilligers-werk, materialen, kennis, middelen, advies bij elkaar op een dynamische “ beursvloer”, net zoals een echte financiële beursvloer. Er wordt echter gehandeld met gesloten beurs, zoals de oude ruilhandel, en tegenover ieder aanbod staat een creatieve en nuttige tegenprestatie van de ontvanger.

Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht en in een match concreet geformuleerd. Aansluitend vind er een netwerkborrel plaats om ervaringen te delen en nieuw opgedane contacten te verstevigen.

Deelnemers zijn ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Al deze partijen hebben elkaar iets te bieden en de beursvloer maakt het mogelijk dat ze elkaar vinden.

“Tijdens de voorgaande edities van de Maatschappelijke Beursvloer werden alles bij elkaar ruim 1050 matches geboekt. Maar liefst 365 deelnemende bedrijven en 451 maatschappelijke organisaties hebben elkaar op de 5 beursvloeren ontmoet en realiseerden gezamenlijk een verkapitaliseerde maatschappelijke waarde van bijna 1,5 miljoen euro (!). Al deze ondernemers en bedrijven mochten na hun deelname aan de Maatschappelijke Beursvloer het keurmerk Maatschappelijk Betrokken Ondernemer voeren” aldus Peter Paul Muijres.

Maatschappelijk Makelen op een beursvloer is niet iets nieuws. Het is van alle tijden, want het is in feite ruilhandel. Versterkt door behoefte aan innovatie, het anders doen, creatief denken en co-creatie zie je deze ruilhandel verschuiven vanuit achterstandssituaties naar een gezamenlijke leefwereld. Hoe kun je als ondernemer op een alternatieve manier iets goeds doen. Op basis van goed nabuurschap maar uitgebouwd tot maatschappelijk betrokken ondernemen.

De beurvloerorganisatie stelt dat je als ondernemer voorheen wegkwam door van tijd tot tijd wat geld te doneren aan een vereniging of maatschappelijke instelling. In ruil daarvoor mocht je dan een bord of een spandoek ophangen, maar verder hoefde je niets te doen. Het was eigenlijk een moderne vorm van aflaat: Met een dergelijke houding komt een maatschappelijk betrokken ondernemer tegenwoordig niet meer weg. Gelukkig maar, want je hebt een verantwoordelijkheid. Alles draait om prestatie en tegenprestatie in een model van wederkerigheid. En het is (of kan zijn) een atypisch verdienmodel.

Als de Maatschappelijke Beursvloer iets heeft aangetoond, dan is het wel dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) al lang geen geitenwollensokkenverhaal meer is, zo stelt de organisatie. Het is gewoon business; weliswaar op wat kleinere schaal, maar toch. De beursvloer nodigt iedereen van harte uit om de volgende editie eens te bezoeken. Peter Paul Muijres: “Meedoen met de beursvloer is gratis, maar zeker niet voor niks. Het gaat er weliswaar ontspannen en in een dynamische netwerkomgeving met een hapje en drankje aan toe, maar het is allerminst vrijblijvend. Bij de totstandkoming van de contracten (de matches) is een notaris betrokken. Hij of zij ziet er op toe dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Afspraak is afspraak”.

De zesde editie van de Beursvloer Maastricht & Heuvelland vindt plaats op 13 oktober 2016 tussen 15.00 en 17.00 uur in de aula van Centre Céramique op Plein 1992 in Maastricht. De organisatie verwacht dat er zeker 80 bedrijven en 100 instellingen aanwezig zullen zijn, samen wellicht weer goed voor 200 tot 250 matches. Wel dient er vooraf te worden aangemeld, via website www.beursvloermaastricht.nl