‘De minimis non curat praetor’: met kleinigheden houdt de rechter zich niet bezig

Soms kun je de verzuchtingen van de rechter in een uitgeschreven vonnis gewoon horen.

Luister maar naar de tekst van rechter in kort geding mr. F.L.G. Geisel:

Waar twee partijen ruzie hebben, wordt de rede niet zelden uit het oog verloren. Deze zaak is daar, aan beide kanten, een schoolvoorbeeld van.

En:

‘De minimis non curat praetor’: met kleinigheden houdt de rechter zich niet bezig. De voorzieningenrechter rekent het daarom tot de taak van een advocaat de emoties van partijen te kanaliseren, het geschil tot aanvaardbare proporties terug te brengen en daarna, zoveel mogelijk ontdaan van alle emoties, aan de rechter te presenteren. Niet met gezochte ‘flauwigheidjes’ maar met kracht van argumenten en met oog voor wat binnen de kaders van de gekozen procedure haalbaar is.

Een terechtwijzing aan het adres van onder meer advocaat mr. D.N. Lavain, kantoorhoudend te Beek, die zich door snel te gaan procederen de toorn op de hals heeft gehaald van  advocaat mr. F.H. Kuiper, kantoorhoudend te Heerlen.

Het gaat om een vechtscheiding, waarbij partijen als het zo uitkomt familie, vrienden en ook de hele buurt mobiliseren. Lavain treedt op voor de vrouw.

Saillant is dat in het kort geding behalve over kleinigheden ook is gestreden over wie het ‘gebruik en genot’ moet hebben van een 3-jarige Franse bulldog. De hond verbleef sinds enkele maanden tot aan het geding uitsluitend bij de man.

De rechter in kort geding, heeft een hele studie gemaakt van het ras, om tot een uitspraak te komen doe ook de belangen van de hond dient.

Hoe zeer ieder van partijen ook beweert dat [naam hond] hem of haar aan het hart gaat, over de belangen van [naam hond] heeft niemand zich in deze procedure echt uitgelaten. [naam hond] is een Franse Bulldog en behoort daarmee tot een ras dat op het wereldwijde web wordt omschreven als aanhankelijk, vaak vrolijk en bepaald gesteld op goed gezelschap. Een Franse Bulldog kan dan ook slecht tegen te weinig aandacht en is niet opgewassen tegen een onvriendelijke behandeling. Voor een hond als [naam hond] moet de scheiding van zijn baasjes dan ook een hard gelag zijn geweest. Een Franse Bulldog is echter ook een doorzetter die graag alles naar zijn hand zet. Die eigenschap verlangt van het baasje dat duidelijke regels worden gehanteerd, dat grenzen worden aangegeven en dat consequent wordt opgetreden wanneer die grenzen worden overschreden.

Waarna een omgangsregeling wordt afgesproken waarbij de vrouw de hond ook weer mag zien, op verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag of dagdeel dat hij daarmee in gebreke blijft, zulks met een maximum van € 10.000,-.