De robots komen eraan!


In werkelijkheid weten we niet waar het naartoe gaat, want grootschalige robotisering is nog niet eerder voorgekomen. Het is fijn dat Wouter van Bergen in De robots komen eraan dit
probleem expliciet erkent. Geholpen door sterk bronmateriaal (onder andere: The Second Machine Age, The Rise of the Robots en Superintelligence) is hij er zo in geslaagd om een zeer
genuanceerd boek te schrijven. Nu eens geen onheilsprofetieën of gekunsteld neo-liberaal economisch opportunisme, maar gewoon een nuchter verslag over de stand van zaken in robotland. De
auteur schetst vier mogelijke toekomstscenario’s: de val van het kapitalisme, robots die de macht overnemen, een maatschappij met robots die het welzijn verhogen en een genuanceerder scenario
waarin de mens het langere tijd goed volhoudt, maar robots steeds meer taken overnemen. Vooralsnog lijkt het vierde scenario het meest realistische, maar er is dus geen glazen bol. Het boek maakt
duidelijk dat achteroverleunen er niet meer bij is. „Of het nu snel of langzaam gaat, de ontwikkeling van steeds slimmere robots zal doorgaan in een tempo dat de evolutie van de mens en zijn
vaardigheden niet bij zal kunnen houden. Er komen steeds meer taken die machines beter kunnen dan wij”, aldus Van Bergen. Het enige wat we kunnen doen, is daarop inspelen door
aanpassingen in onderwijs en economie. leer kinderen coderen en met computers omgaan en met robots en 3D-printers. Leg de focus op vaardigheden die de menselijke intelligentie
onderscheidend maakt ten opzichte van robots. Als robots steeds meer werk doen, voldoet belastingheffing op arbeid niet meer. Nadenken over inkomensherverdeling is geen overbodige luxe want
de robots komen er hoe dan ook aan en verzetten is nutteloos!

****
Schrijfstijl: 9
Inhoud: 8
Ondernemersgehalte: 8
Aanrader: Ja

PETER SWELSEN