Detron Business Communications levert kantoortelefonie en callcenterplatform voor Omnibuzz

In totaal schreven twee bedrijven in op de aanbesteding van Omnibuzz uit Sittard. Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie.

De aanbesteding had tot doel een overeenkomst te sluiten voor de levering, installatie, bedrijfsgerede oplevering en het beheer en onderhoud van een callcenter platform en kantoortelefonie. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid om deze nog twee maal met één jaar te verlengen.

Gunningscriteria waren kwaliteit (70%) en prijs (30%). De aanvankelijk geraamde waarde van de opdracht was 110.000 euro. Laagste offerte die werd ingediend had een prijs van 89.262,50 euro, de hoogste offerte 95.000 euro.