‘Digitalisering maakt accountancy spannend’


Ruben Wollersheim. | FOTO MITCHELL GIEBELS

Op het eerste oog is Ruben qua type ondanks zijn jeugdige leeftijd een vrij traditionele medewerker op een accountantskantoor. Rustig, bedachtzaam, serieus en hoogopgeleid. Ook heeft hij gevoel voor humor en is hij welbespraakt. Maar dat geldt natuurlijk voor een groot aantal van zijn wat oudere collega’s. Wél kijkt hij als jonge academicus anders naar het financiële vakgebied. „Ik bekijk alles door een ICT-bril”, aldus Ruben. „Voor RSM Accountants in Heerlen ontwikkel ik met behulp van big data bijvoorbeeld diverse digitale instrumenten. Concreet betekent dit dat wij voor klanten ongekende ‘bakken’ met relevante informatie kunnen ontsluiten en daarmee in overleg met de klanten nieuwe ideeën, managementinformatie, meer security en zelfs verdienmodellen ontwikkelen. Dit gebeurt met technieken als datamining en dataanalyse vanuit de controlestrategie van de accountant.Het werk gebeurt voor een belangrijk deel bij de klant en achter de pc, maar er komt de nodige creativiteit bij kijken.

Een nieuwe ontwikkeling is dat ondernemers tegenwoordig graag beschikken over dashboards vol kengetallen, managementinformatie en willen voorkomen dat er datalekken ontstaan. Dus werken we daar op volle kracht aan! In de toekomst gaat het snel de richting op van voortdurende ‘real time monitoring’ ofwel dat je op elk moment kunt zien wat je omzet per productgroep is, of de targets worden gehaald en of er knelpunten zijn.” In het grijze verleden zou Ruben, die bedrijfseconoom is, waarschijnlijk ‘gewoon’ hebben gekozen voor de traditionele opleiding tot registeraccountant. Nu kiest hij na werktijd voor een meer ICT
gerichte opleiding: ‘EDP/ITauditor’. “Die opleiding duurt tweeenhalf jaar en betekent dat ik op vrijdag trainingen in werktijd mag volgen. Verder moet ik doordeweeks in de avonduren studeren, maar dat heb ik er graag voor over. Trots: Ik mag trouwens na die studie wel RE (Register EDP-Auditor) als titel achter mijn naam zetten. Ruben is wat betreft de thema’s waar hij mee bezig is (apps, security, datamining, dashboards) ondubbelzinnig een millennial. Een eventuele mogelijkheid tot thuiswerken vindt hij daarentegen dan weer minder boeiend, want hij werkt juist graag in een team en met klanten. „Ik vind het fijn als ik even over iets kan overleggen, iemand even kan helpen of feedback krijg”, vertelt hij. Tevens is hij absoluut niet vies van een mooie carrière.

Sterker nog: hij gaat er gewoon voor! Hij beseft echter terdege dat het goud achter de regenboog niet vanzelf komt, maar dat hij daar gewoon jarenlang keihard aan zal moeten werken. „Niet erg”, vindt hij. „Want ik vind dat het accountantsvak door de digitalisering en automatisering écht spannend geworden. Accountancy krijgt een andere dimensie, van jaarrekeningcontrole naar data level assurance. De automatisering schrijdt steeds verder voort, dus er zal ook in de toekomst nog flink gepuzzeld moeten worden met data. En daar houd ik dus van!”