Eerder deze maand bracht Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet, een bezoek aan Chemelot. Een ochtend in het teken van de pilot Omgevingswet ‘Praktijktest Chemelot’, de koepelvergunning, veiligheid en interbestuurlijke samenwerking. Volgens Van Kempen was het goed om te zien dat de gezamenlijke aanpak die de Omgevingswet beoogt bij Chemelot in de praktijk werkt.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Dé opgave voor de komende jaren is de transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050. Door het gebruik van groene energie, door grondstofvergroening, door hergebruik van afvalstoffen. Een extra uitdaging vormt de ruimtelijke inpassing van de opwekkers van de groene energie, waaronder windmolens.

Executive Director Robert Claasen presenteerde Chemelot aan de brede delegatie. Zo werd een bezoek gebracht aan het Alert & Care Center waar de bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfsbrandweer gevestigd is. De energietransitie is in de eerste plaats een samenwerkingsopgave, stelt Claasen. En daarin loopt Chemelot voorop. Technisch en organisatorisch zijn de bedrijven met elkaar verbonden door middel van pijpleidingen, asfalt, vergunningen en een gezamenlijke visie. Op het gebied van veiligheid, milieuprestaties, een goede buur zijn en concurrentiekracht werken ze intensief samen.

De grote mate van verbodenheid tussen de bedrijven biedt een enorme kans, maar vergt ook veel coördinatie. De organisatie Chemelot is het loket dat samenwerkingspartners ondersteunt en ontzorgt bij vragen over onder meer vergunningen en financiering, en ook bij calamiteiten.

Vooruitlopend op de eindresultaten van de pilot was het voor Directeur-Generaal Van Kempen en zijn delegatie goed om te zien dat de betrokken stakeholders hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Daarmee is deze aanpak helemaal in de geest van de Omgevingswet. De pilot is de eerste stap in de richting van implementatie van de Omgevingswet in de betrokken provincie en gemeenten. De partijen hebben al aangekondigd samen ook het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie ter hand te willen nemen.