Directeur verpakkingsbedrijf FPI in Heerlen (voor Nl en Europa) ontslagen na achterhouden problemen

De statutair directeur van in Heerlen gevestigde FPI Holding Company, de houdster- en financieringsmaatschappij van de in Europa gevestigde werkmaatschappijen FP International B.V., FP Nederland B.V. en Flo-Pak B.V. is in 2016 ontslagen voor het achterhouden van financiële problemen. Als statutair bestuurder leidde hij ook het Europees Leadership Team (hierna: het ELT)

Het bedrijf maakt  ‘loose fill’ verpakkingsmateriaal zoals luchtkussentjes.

De directeur zou voor het Corporate Management Team (CMT) van het Amerikaanse moederbedrijf  Free-Flow Packaging International Inc, hebben verzwegen dat in het eerste kwartaal van 2016 de openstaande vorderingen waren opgelopen tot 1.9 miljoen euro. De directeur zou de financieel directeur hebben gevraagd die kennis niet te delen met het Amerikaanse CMT.Bij een bezoek van de Amerikanen aan Heerlen kwam de zaak aan het licht, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof in Den Bosch.

Tijdens het bezoek kreeg het CMT van director EU Finance & Controle en lid van het ELT  te horen dat er een bedrag van € 1,9 miljoen aan openstaande vorderingen bestond. Die directeur gaf voorts te kennen dat appellant (de ontslagen statutair directeur, redactie) hem had gevraagd dit niet aan het CMT kenbaar te maken. Daarnaast gaf de director EU Finance & Controle uiting aan zijn gevoel dat er bij appellant gebrek aan leiderschap was. In een gesprek dat de Vice President Human Resource van CMT had met een ander ELT-lid, [Vice President, Sales & Marketing tevens lid van het ELT] , vernam zij dat ook deze zorgen had over de omvang van de openstaande vorderingen en  bezorgd was over het Europese leiderschap.’

De Amerikanen stuurden daarna aan op ontslag.

De statutair directeur ontkende voor het Hof dat hij de oplopende oninbare vorderingen onder de pet had willen houden.

Uit het arrest blijkt dat het bedrijf en de directeur onderhandeld hebben over een afkoopsom, maar daar niet uitkwamen. “It turned out that you were looking for (very) unrealistic numbers to come to a settlement, which forced us to initiate a formal dismissal procedure”, valt daarover te lezen.

Het Hof stelt het bedrijf in het gelijk. Een gevraagde vergoeding van 200.000 euro, de uitbetaling van achterstallig loon en een gedeeltelijke uitkering van de bonus wordt afgewezen. FPI had al een transitievergoeding betaald van 67.000 euro.

Het Hof bekrachtigt de beslissing van de Rechtbank Limburg.