Dit weekend in Aken zicht op digitale toekomst

Drie dagen lang kan een breed publiek op circa 40 locaties in Aken ervaren hoe de digitale toekomst er over negen jaar uit zou kunnen zien.

Bezoekers bevelen digitalisering
Als belevingsruimten zijn er acht zogeheten themaparken ingericht, waar bezoekers de digitalisering kunnen meemaken in verschillende levensgebieden, zoals: Wonen en leren, Produceren en inkopen, Communiceren, en Mobiliteit en Gezondheid. Het bijzondere is dat dit themapark door de Akenaren zelf wordt georganiseerd: de technische hogeschool RWTH en Fachhochschule Aachen en hun onderzoeksinstituten doen mee, de Aachener Klinikum, vele van de ongeveer 700 IT-bedrijven, maar ook scholen, studenteninitiatieven, architecten, ontwerpers, mensen uit instellingen en samenwerkingsverbanden, alsook particulieren.
Bezoekers hebben de keuze uit honderden activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen en workshops, praktische demonstraties, bijv. van zelfrijdende auto’s of 3D-printers in de detailhandel, en de mogelijkheid om zich in digitale werelden onder te dompelen. Aachen 2025 heeft ook speciale programma’s voor het onderwijs, bijvoorbeeld over de thema’s Gezondheid, Mobiliteit en School van de toekomst, en een filmprogramma met toekomstontwerpen voor sciencefictiefilms.

Het idee achter Aachen 2025
Het idee achter Aachen 2025 is afkomstig van REGINA, de regionale industrieclub voor informatica in Aken, en het marketingbedrijf TEMA Technologie Marketing AG. Verdere deelnemers zijn ca. 150 professionals die zich door dit concept hebben laten meeslepen en inspireren, en die in een nog steeds uitdijend netwerk het programma uitwerkten.

Verschillende facetten van digitalisering
Aachen 2025 toont de verschillende facetten van digitalisering in een omvang en vorm die ongekend is. Het evenement geeft een duidelijk beeld van de digitalisering en maakt deze direct tastbaar en inzichtelijk, en legt daarmee de grondslagen om de digitale transformatie in het dagelijks leven vorm te geven. Cisco Systems GmbH sponsort het evenement. Norbert Büning, CDA Germany Program Lead, Cisco Services licht hun betrokkenheid toe: “Aachen 2025 – Digitale transformatie beleven is een uniek concept waarin de digitale transformatie tastbaar wordt gemaakt. Het hele evenement is echt uniek en voldoet precies aan onze visie: de tijd is rijp om de digitale transformatie in Duitsland te ervaren.”

Voor meer informatie: www.aachen2025.de