In de ‘Visie op betalen 2018-2021’ waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) voor een te sterke digitalisering van het betalingsverkeer. Dat kan leiden tot een verminderde toegankelijk tot bijvoorbeeld het winkelaanbod voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Zij geeft aan dat digitalisering niet tot gevolg mag hebben dat bepaalde consumenten worden uitgesloten van het betalingsverkeer.

Volgens DNB neemt de acceptatie voor cash betalen in winkels af omdat winkeliers vinden dat pinnen veiliger is en minder kosten met zich meebrengt. Daarom wil de toezichthouder meewerken aan initiatieven om overvallen en plofkraken te voorkomen. Tevens wil ze de kosten om contant geld te verwerken verlagen.

DNB verwacht dat dit jaar zo’n 40 procent cash zal worden betaald. In 2010 was dat nog 65 procent. Vorig jaar daalde het aantal contante betalingen tot 2,7 miljard. Daar staat tegenover dat er in 2017 3,8 miljard keer werd gepind.

DNB geeft aan dat het Nederlandse betalings- en effectenverkeer over het algemeen veilig, betrouwbaar en efficiënt is. Het is wenselijk dit te behouden en te verbeteren waar mogelijk. In haar visie heeft ze daartoe drie speerpunten gedefinieerd: het stimuleren van innovaties, een robuuste elektronische betaalinfrastructuur bevorderen en werken aan een optimaal functionerende chartale keten.