DocMorris traint negen managers om personeel WOZL succesvol te laten instromen

Eind 2016 heeft DocMorris de eerste stap gezet als social firm. De vestiging van Europa´s grootste verzendapotheek DocMorris, gelegen op bedrijventerrein Avantis te Heerlen, had namelijk besloten om hun groeiende vraag naar logistieke krachten deels in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu, begin 2017, zet de organisatie al de volgende stap naar een inclusieve organisatie.

Nadat er begin december namelijk mensen vanuit de Participatiewet zijn bemiddeld naar werk bij DocMorris, is nu het moment aangebroken om ook medewerkers van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) toe te voegen aan het logistieke team. Het instromen van deze WOZL medewerkers zal plaatsvinden nadat de interne leiding verder werd voorbereid op de komst van de nieuwe collega’s.

Group Manager Warehouse René Michel en de acht teamleiders van de logistiek hebben onlangs een basistraining gevolgd in het begeleiden van medewerkers met een beperking. In deze training kwamen diverse aspecten van het leidinggeven aan deze specifieke doelgroep aan bod zoals het belang van communicatie, het omgaan met weerstand en het voeren van slecht nieuwsgesprekken, observeren, feedback geven en motiveren van de doelgroep. Ook werd er uitgebreid aandacht gegeven aan wat het betekent om medewerkers te begeleiden die een psychische beperking hebben of autistisch zijn. De basistraining werd verzorgd door de Adviseur Opleiding en Ontwikkeling van WOZL.