Doorstart City-Tax Kerkrade (overgenomen door Taxi Brunna)

Dat heeft curator Remco Rosbeek bekend gemaakt. Het bedrijf met bijna 40 medewerkers wordt overgenomen door Taxi Brunna uit Brunssum.
De rechter-commissaris heeft daar inmiddels toestemming voor verleend. Taxi Brunna is gevestigd te Brunssum en is aangesloten bij DVG Personenvervoer.
De overname vindt plaats met ingang van 1 mei 2016. Tot dat moment zal de boedel van City-Tax Kerkrade BV de vervoerswerkzaamheden onveranderd
voortzetten en het leerlingen-, zorg- en ander contractsvervoer uitvoeren. Daarna zal de doorstarter daarvoor zorgen.
Met de doorstart wordt de continuiteit van het vervoer van kwetsbare groepen bevorderd. Met de doorstart wordt er bovendien naar gestreefd werkgelegenheid
zoveel als mogelijk te behouden.