Drie keer is scheepsrecht; krijgt Weert deze keer wel een BIZ-Ondernemers?

Of de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) het deze keer wel gaat halen, ligt aan de ondernemers van de binnenstad van Weert. Tot 31 oktober kunnen ze hun stem uitbrengen.

“Als een grote meerderheid voor de BIZ stemt, kan die per 1 januari a.s. worden ingevoerd. Dan ontstaat financiële armslag en organiserend vermogen om de binnenstad aantrekkelijker te maken, worden de lusten en lasten eerlijker verdeeld en rekenen ondernemers af met freeriders die wel meeprofiteren maar nog niet meebetalen”, valt te lezen in het persbericht van de Stichting Centrummanagement Weert.

Eerder dit jaar ging de BIZ-Vastgoed al van start. Vastgoedeigenaren investeren dit jaar al ruim 85.000 euro in een aantrekkelijker uitstraling van de binnenstad. De gemeente doet ook een forse duit in het zakje en is voornemens komend jaar ruim 2 miljoen extra in versterking van de binnenstad te investeren.