Drie tot zes concurrenten: Dols uit Zuid-Limburg en Gispen Culemborg winnen (meubels Maastricht)

Hieronder meer over de opdracht (kijk hier voor de aankondiging op internet):

De gemeente Maastricht werkt volgens het principe “flexibel werken”. Kernelementen van het huisvestingsconcept zijn onder meer:

–  Activiteitgerelateerde werkplekken voor concentratiewerk, communicatiewerk en overleg;
–  Niet-persoonsgebonden werkplekken;
–  Loskoppelen werkarchieven van de werkplek en beperken opbergruimte.

Momenteel heeft de gemeente Maastricht geen vaste leverancier met betrekking tot kantoormeubilair. Door de gemeente Maastricht is besloten om voor het kantoormeubilair van alle locaties van de gemeente Maastricht een raamovereenkomst af te sluiten met een of meerdere leveranciers van kantoormeubilair.

Het gaat hierbij onder andere om de locaties Mosae Forum, Randwycksingel en het Stadhuis. Deze locaties hebben respectievelijk 700, 330 en 30 werkplekken. Locatie Mosae Forum is in 2007 gebouwd en locatie Randwycksingel 22 is in 2008 gedeeltelijk gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Deze raamovereenkomst heeft betrekking op het (naar aanleiding van reparatie, vervanging of uitbreiding) op bestelling leveren van kantoormeubilair en de daaraan gekoppelde dienstverlening:
–  levering, montage en gebruiksklaar opstellen van meubilair op locatie;
–  beschikbaar stellen van reserve onderdelen;
–  garantieafhandeling en onderhoud;
–  verwijderen en afvoeren van gebruikte verpakking;
–  afvoeren van gebruikt meubilair naar een centrale plek bij opdrachtgever;
–  afhandeling van klachten;
–  projectleiding, rapportage en overleg;
–  voorlichting en instructie inzake veilig en ergonomisch gebruik van het meubilair aan de

eindgebruiker. Dit dient in het Nederlands te kunnen plaatsvinden;

Deze aanbesteding is verdeeld in percelen, te weten vijf (5): Perceel 1: Bureaustoelen
Perceel 2: Vergaderstoelen, overleg- en pantrystoelen Perceel 3: Bureaus, tafels en kasten

Perceel 4: Restaurantinrichting
Perceel 5: Innovatieve werkconcepten (*)