Zorgorganisaties zetten cliënt voorop: “Financiën regelen we later wel”

Cliënten met multi-problematiek en daardoor bij verschillende organisaties moeten aankloppen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dit werk verwarrend en de kans op de meest geschikte vorm van ondersteuning wordt hierdoor kleiner.

Daarom zijn Vincent van Gogh (geestelijke gezondheidszorg en verslaving), PSW (zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking) en het Groene Kruis (wijkverpleging en ondersteuning thuis) een samenwerkingsverband aangegaan. Marjolein Dohmen, manager PSW Junior en PSW Thuis: “We willen anders denken, doen en organiseren. Doen wat ertoe doet. Het huidige zorgstelsel vraagt om meer dan alleen het verbeteren van bestaande werkwijzen. Een cliënt kun je niet in het spreekwoordelijke hokje plaatsen. We hopen door bundeling van onze expertise de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen. En dit tegen lage(re) kosten te doen.”

Medewerkers bij elkaar brengen
“Uit diverse gesprekken is gebleken dat er veel overlap zit in de cliënten die bij deze organisaties ondersteuning krijgen. Alle drie de organisaties bieden individuele begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie die psychische en sociale problemen hebben. Daarom brengen we medewerkers van onze organisaties bij elkaar in regiogebonden teams. Hierin worden casussen besproken, kan snel extra hulp ingezet worden of juist worden verminderd en er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Er zijn korte lijnen en er wordt geen dubbel werk gedaan”, aldus de samenwerkende organisaties.

Eén coördinator
De aanpak ‘1 huishouden, 1 plan en 1 regisseur’ is leidend. Eén coördinator die overal van op de hoogte is en die geldt als eerste aanspreekpunt. Voor de cliënt geen zoektocht bij verschillende organisaties en sneller de juiste hulp. De medewerkers krijgen de opdracht om te doen wat nodig is om een cliënt de juiste ondersteuning te bieden. Achter de schermen regelen de organisaties de financiële, organisatorische en beleidsmatige gevolgen. Afgelopen zomer zijn de eerste teams van start gegaan in Horst aan de Maas, Venray en Weert. Tevens start binnenkort een team in Venlo. Begin 2018 bekijken de organisaties de resultaten en ervaringen. Als blijkt dat de aanpak succesvol
is, kan deze ook in andere regio’s overgenomen worden.