Drukkerij Cortjens (Maastricht) maakt doorstart

Cortjens, Druk met Communicatie uit Maastricht, de drukkerij die op 20 juni jl. failliet werd verklaard, maakt al binnen een week een doorstart waardoor alle bedrijfsactiviteiten worden gewaarborgd. Deze doorstart wordt gerealiseerd door drukkerij/uitgeverij Econoom-Maenen (Beek). Het kantoor van Cortjens, een drukkerij die 48 jaar bestaat, blijft gesitueerd op de huidige locatie (Demertstraat 4, Maastricht) en de naam blijft behouden. Een aantal medewerkers (drie van de vijf) en de huidig directeur van Cortjens gaan mee in de doorstart.