DS Metaal in Maastricht sluit aan bij Maastrichts Energie Akkoord

Op maandag 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, en op dinsdag 11 oktober ondertekenden twee nieuwe partijen voor de versnelling van de energietransitie in Maastricht: DS Metaal en de gemeentelijke organisatie. Deze organisaties hebben ieder hun aanpak vastgelegd in een Maastrichts Energieakkoord. In het akkoord staan afspraken over het verminderen van CO2-uitstoot door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

DS Metaal

Directeur Harold Kostons van DS Metaal en Wethouder Gerdo van Grootheest zetten hun handtekening onder het Maastrichts Energieakkoord (MEA). Met de installatie van 986 zonnepanelen, op de daken van de bedrijfshallen, voorziet DS Metaal in 70% van haar elektriciteitsbehoefte. Daarmee bespaart het DS Metaal jaarlijks 122,5 ton CO2-uitstoot. Verder wordt de verlichting in de bedrijfshal vervangen door energiezuinige LED verlichting en wordt er onder andere actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om het energieverbruik van het machinepark te verminderen. DS Metaal doet ook actief mee met andere grote industriepartijen om hun persluchtsysteem te optimaliseren.

Directeur Harold Kostons “Wij zetten deze stap mede omdat wij als bedrijf de verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de generaties na ons, die recht hebben op een wereld die vooruit kan met schone, betrouwbare en betaalbare energie. We moeten daarom nu al zorgen voor schone alternatieven voor de fossiele brandstoffen waar wij decennialang mee groot zijn geworden, maar die eindig zijn en het milieu te zwaar belasten. Dus zonne-, wind- en waterenergie in plaats van olie, gas en kolen. In Maastricht hebben gemeente en bedrijven de handen ineengeslagen om samen, ieder in zijn eigen rol, te werken aan de doelstelling om in 2030 in Maastricht net zoveel energie op te wekken als we samen nodig hebben. Elke stap en elk project om dat te bereiken, is er één. Als DS Metaal hebben we mede om deze reden, tot uitvoering van dit project besloten, op weg naar een duurzaam klimaat voor ons en onze omgeving.”