DSM staakt verzet tegen komst Ibis-hotel in Stein

Grootste bezwaar van de chemiereus was het feit dat het hotel binnen de directe invloedsfeer van opslagtanks voor ammoniak en een fabriek voor ureum komt te staan, meldt De Limburger.

Hierdoor wordt niet voldaan aan de regelgeving en zou DSM er nadeel van ondervinden. De gemeente Stein heeft extern advies ingewonnen en aangetoond dat het project strookt met de wet- en regelgeving voor externe veiligheid. Daarop heeft DSM zijn verzet gestaakt.