De gemeente Roermond, het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het Waterschap Limburg zijn de eerste drie grote werkgevers die zich hebben aangesloten bij Roermond Bereikbaar. De voorbereidingen voor Roermond Bereikbaar om met vele partners, zoals Maastricht Bereikbaar en de Provincie Limburg, te werken aan een gastvrije en bereikbare stad en regio zijn eind 2017 begonnen. De start van de wegwerkzaamheden voor groot onderhoud aan de A73 deze zomer, de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de N280 vanaf volgend jaar en de combinatie met de drukke weekenddagen en Duitse feestdagen vragen om extra alertheid.

Roermond Bereikbaar gaat bedrijven en organisaties in de stad en de regio helpen om bezoekers en klanten, leveranciers en medewerkers slimmer naar hun bestemming te laten reizen. Ook gaat Roermond Bereikbaar de weggebruikers van reisinformatie voorzien over de hinder van de wegwerkzaamheden en slimme reisalternatieven. Voor de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met o.a. de mobiliteitsmakelaars en team communicatie/marketing van Maastricht Bereikbaar.