Einde aan een tijdperk; advocatenkantoor zet groot gedeelte van standaard contracten gratis online

Het gaat onder meer om huurcontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening.

Hieronder het persbericht:

Tweeduizend jaar lang wisten advocaten standaardproducten te slijten tegen maatwerkprijzen. Met pruiken, toga’s, ondoorzichtige procedures en veel Latijns jargon bouwden ze de perfecte façade, waarachter niemand wist wat er precies gebeurde en ook niemand zelf zijn weg kon vinden.

En nu is opeens alles totaal transparant geworden. Via internet is heel veel vanuit de luie stoel voor leken te doorzien. Een berg aan kennis ligt letterlijk op straat. Binnenkort gaan zelfs gerechtelijke procedures digitaal en vallen er nog meer maskers af. Een heel stuk verspilling en inefficiëntie zal wegvallen en dus ook een behoorlijke brok omzet voor de advocatuur, want die leefde deels van het oplossen van allerlei knelpunten, die er dadelijk dus niet meer zijn.

Reden voor het Heerlense advocatenkantoor Lückers Bedrijfsadvocaten om al haar standaardcontracten, online te zetten. Volgens eigenaar Charles Lückers een logische stap: “de HEMA–notaris was voor al een hele logische ontwikkeling en ook de advocatuur ontsnapt daar niet aan, ook al zijn advocaten als het om hun broodwinning gaat even conservatief als notarissen. Wie hier niet in mee gaat, staat dadelijk gewoon aan de kant te kijken”. De eerste 50 geplaatste contracten betreft slechts een eerste gedeelte van een groot aantal contracten dat het advocatenkantoor de komende tijd online gaat zetten.

Het kantoor heeft een groot aantal standaardcontracten gratis op haar website (Luckers.nl/contracten) geplaatst, alwaar eenieder die kan downloaden, zelf kan invullen en eventueel nog een vraag over kan stellen.