Na 80 jaar gaan de laatste 8 Maxwell-winkels in Limburg dicht (niet rendabel te krijgen)

Per 30 juni gaan alle winkels dicht. De nieuwe directie van Electronic Partner heeft dit tijdens een ingelaste personeelsbijeenkomst laten weten. Eind augustus zullen de winkels volledig ontmanteld zijn. De winkels waren niet meer rendabel te krijgen. Het is niet bekend wat met het personeel gebeurt en hoeveel mensen er nog werken. Electronic Partner zal later een reactie geven. Maxwell heeft meer dan 80 jaar bestaan.

Electronic Partner nam een jaar geleden de 16 winkels van Maxwell over. Een deel van de winkels werd in eigen beheer voortgezet, andere winkels werden overgedragen aan lokale ondernemers zoals Tummers Electro. Deze winkels blijven bestaan en zijn onlangs nog vernieuwd.

Volgens CEO Patrick van Tent was het de bedoeling om continuïteit  te krijgen na de overname. “Dit is ten dele gelukt. Voor een aantal winkels waren we al enige tijd in gesprek met verschillende partijen, echter kwam het niet tot een overeenkomst. In de tussentijd zien wij tegenvallende resultaten van de overgebleven winkelpunten en zijn deze winkels ook op langere termijn niet rendabel. De noodzakelijk aandacht voor Maxwell in de dagelijkse aansturing is onevenredig veel en versplintert de focus op onze primaire activiteiten. Dit gaat op termijn ten koste van de persoonlijke aandacht en de begeleiding richting onze leden. Dit is niet wenselijk  en past niet binnen het beleid van de kersverse directie: focus op kernactiviteiten, consolideren en uitbouwen. We stonden voor de keuze: door onderhandelen, meer investeren en hopen dat het tij zal keren of stoppen en terug naar de kern. : onze ondernemers optimaal ondersteunen. Wij kiezen zonder meer voor het laatste.” aldus Patrick van Tent.