Enorm verschil inschrijvingen (169k vs 471k) incidentafhandeling wegen Limburg

Het is zeldzaam als bij een relatief kleine aanbesteding de prijzen heel ver uit elkaar liggen, zeker als alleen op prijs wordt gegund. Vaak is dat een signaal dat een partij gaten ziet in het bestek (in de omschrijving van het gevraagde)  waardoor ze heel laag inschrijft en achteraf allerlei meerwerk kan berekenen, omdat het bestek niet sluitend is. Disclaimer: het is nog niet gezegd dat er iets mis is met de aanbesteding.

Bij de aanbesteding voor schade- en incidentafhandeling op provinciale wegen is sprake van enorme prijsverschillen in vier offertes.

De Jong Zuurmond Infrabeheer uit Beesd heeft de laagste offerte neergelegd: 169 930,00 euro. Een van de drie andere concurrenten dacht  471 000,00 euro nodig te hebben om te kunnen leveren.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

 het mobiliseren en ter beschikking stellen van personeel in spoedeisende gevallen

 (incidentafhandeling);

 het mobiliseren en ter beschikking stellen van materieel in spoedeisende gevallen

 (incidentafhandeling);

 het toepassen van verkeersmaatregelen in spoedeisende gevallen (incidentafhandeling);

 het ter beschikking stellen van personeel in niet spoedeisende gevallen (schadeafhandeling);

 het ter beschikking stellen van materieel in niet spoedeisende gevallen (schadeafhandeling);

 het toepassen en instandhouden van verkeersmaatregelen in spoedeisende en niet spoedeisende

 gevallen (incident- en schadeafhandeling);

 het leveren van materialen ten behoeve van herstel van schades.