Envida: uur minder tijd voor cliënten (nog 2,6 uur) maar toch uitstekende rapportcijfers (8)

Ook Envida kreeg in 2015 te maken met de hervormingen en bezuinigingen in de ouderenzorg. De opbrengsten daalden in 2015 ten opzichte van 2014 fors met € 9 miljoen (7%) naar circa € 127 miljoen. Ondanks de lagere opbrengsten was het resultaat licht positief, namelijk € 0,2 miljoen. Onze vermogenspositie bleef goed.

De verantwoordelijkheid voor de financiering van de wijkverpleging kwam per 1 januari 2015 – in het kader van de zorgverzekeringswet – bij de zorgverzekeraars te liggen. Het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars had veel consequenties voor onze cliënten en medewerkers in de wijkverpleging. Alle circa 2.000 mensen die deze zorg al voor 1 januari ontvingen, werden op verzoek van de verzekeraars door 60 wijkverpleegkundigen van Envida voor mei 2015 voorzien van een nieuwe indicatie. Door deze nieuwe indicaties daalde de gemiddelde zorg per cliënt per week in 2015 met een kwart, van gemiddeld 3,5 uur aan het begin van 2015 naar 2,6 uur eind 2015. Het aantal cliënten van Envida steeg van 2.200 aan het begin van 2015 naar circa 2.500 eind 2015.

In 2015 kreeg onze thuiszorg het cijfer 8,1 (125 waarderingen) en de verpleegzorg het cijfer 7,8 (430 waarderingen).

Omdat het aantal gedeclareerde zorguren en de tarieven lager waren dan in 2014 daalden de opbrengsten in de wijkverpleging in 2015 ten opzichte van 2014 met circa € 3 miljoen (ongeveer 10%) naar €24 miljoen. Deze daling kon niet volledig worden opgevangen door de lagere kosten, waardoor de exploitatie van de wijkverpleging in 2015 sloot met een tekort.
In totaal hebben wij vorig jaar ongeveer € 11 miljoen in onze gebouwen geïnvesteerd, waarvan zo’n € 9 miljoen in de nieuwbouw van zorgcentrum Larisa. In 2015 werd verder gebouwd aan Larisa. Begin 2016 is ons nieuwe zorgcentrum in gebruik genomen. De 90 bewoners krijgen hier intensieve verzorging vanwege hun lichamelijke of geestelijke beperking, zoals dementie. Zij hebben allemaal een eigen kamer met een badkamer en pantry. Uniek zijn de grote meanderruimtes waar dementerenden hun favoriete plekje kunnen opzoeken. Geliefd zijn vooral de zitjes die uitkijken op de St. Pietersberg.