Envida heeft vanaf 1 april het salaris verhoogd voor huishoudelijke hulpen bij cliënten thuis. Het salaris van circa 600 medewerkers wordt al deze maand uitbetaald conform de nieuwe cao-afspraken van de VVT-sector.

Het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vakbonden, brancheverenigingen BTN en Actiz maakten in juli 2017 afspraken over de invoering van een nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke hulpen. Envida loopt hiermee vooruit op de afspraken met de gemeenten betreffende de aanpassing van de inkooptarieven voor huishoudelijke hulp. Guido Biesmans, directeur Huishoudelijke Hulp van Envida: “Wij staan volledig achter de positieverbetering van onze huishoudelijke hulpen. Het rechtvaardigt het werk wat deze medewerkers doen en ook wat zij hiermee voor onze cliënten betekenen.”