EP Tummers geeft iedereen die werknemer aanlevert 500 euro

Van de site van EP Tummers:

Vacature Actie
14-09-2017 11:26

Vacature Actie: Algemene Voorwaarden

Wilt u iemand aandragen om bij ons te komen werken? Dat gaat volgens de volgende richtlijnen.

1. Stuur een email naar sollicitatie@eptummers.nl met de naam van de persoon die u aandraagt en uw contactgegevens.
2. De persoon dient in zijn/haar sollicitatie te vermelden dat u hem/haar erop attent hebt gemaakt om te solliciteren bij EP:Tummers.
3. Indien de kandidaat wordt aangenomen en de proeftijd van een maand door komt, komt u in aanmerking voor de EP:Tummers waardebon t.w.v. € 500,-.
4. U mag zoveel kandidaten opgeven als u wilt. Iedere deelnemer kan echter maximaal drie keer een EP:Tummers Waardebon t.w.v. € 500,- verdienen.
5. De looptijd van de actie is van 18 september 2017 t/m 31 oktober 2017.
6. Om deel te mogen nemen, moet u een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
7. Tummers BV kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
9. EP:Tummers Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
10. De persoonsgegevens die in het kader van de wervingsactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Tummers BV voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Tummers BV.
12. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.