EuregioLaw begonnen: Juridische pitstop voor zakendoen in Duitsland

Het project EuregioLaw is een initiatief van Vlaminckx Advocaten uit Venlo, Ziegler, Peters & Partner Partnerschaftsgesellschaft uit Kleef en Notariaat Gennep.

Venlo/Kleef/Mönchengladbach, 24 juni 2016. Juridische, fiscale en notariële kwesties gaan vaak gepaard met een groot aantal vraagtekens en de oplossing ervan is ingewikkeld. Het wordt nog lastiger en onoverzichtelijker als de vraagstukken grensoverschrijdend zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben op Duitsland. Om alle juridische en fiscale vraagstukken gerelateerd aan het buurland zo snel en goed mogelijk op te lossen, werd het met Europese middelen ondersteunde INTERREG V A-project EuregioLaw in het leven geroepen. Dit moet in de toekomst een centraal aanspreekpunt voor NL-D en D-NL kwesties worden. Op donderdag 23 juni werd in Venlo het startschot van het project gegeven. Daarbij draait het allemaal om het motto ‘Service zonder grenzen’.

In de Nederlands-Duitse grensstreek floreert de handel tussen de twee landen al jaren. De verschillen in wetgeving en een ander belastingstelsel maken het bedrijven, publieke instellingen en particulieren die in het buurland actief zijn, echter niet altijd gemakkelijk. “Bedrijven hebben behoefte aan snelle en duidelijke antwoorden op complexe vragen. We liepen er echter tegenaan dat het lastig bleek deze service ook consequent te kunnen leveren over de landsgrenzen heen. Er zijn vele en verschillende aanspreekpunten en dienstverleners aan beide kanten van de grens actief, hetgeen vertraging in de hand werkt. Om hier verandering in te brengen hebben we besloten om dit Nederlands-Duitse platform in het leven te roepen”, vertellen Martijn Brands en Remie Huijs van Vlaminckx Advocaten uit Venlo.

“Pitstop”
Karsta Dietert van de Sozietät Ziegler, Peters & Partner Partnerschaftsgesellschaft uit Kleef vult aan: “Je kunt het vergelijken met een pitstop in de Formule 1. Wie langskomt bij EuregioLaw kan hier terecht voor zowel juridische, fiscale als notariële hulp. In het netwerk is altijd de juiste expert te vinden. Problemen worden in een perfect samenspel opgelost. Daarbij bieden we geen standaard Nederlandse of Duitse oplossing, maar een grensoverschrijdende oplossing op maat.” De derde projectpartner is het Notariaat Gennep. EuregioLaw werd opgericht als Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) en is een openbaar netwerk van experts.

Met raad en daad terzijde
EuregioLaw wil niet alleen bedrijven, officiële instanties en particulieren die al grensoverschrijdend actief zijn, werk besparen, maar ook diegenen overtuigen die door (vermeende) obstakels bang waren de stap over de grens te wagen. “We staan iedereen die in het buurland activiteiten wil ontplooien met raad en daad terzijde. Alle adviseurs zijn tweetalig dus ook deze barrière valt weg”, aldus Karsta Dietert.

Informatie over juridische kwesties als arbeids- en ondernemingsrecht, fiscale vraagstukken als bedrijfsoprichting en bedrijfsopvolging, tips over notariële aangelegenheden en grensoverschrijdend werken zijn te vinden op de projectwebsite www.euregiolaw.com.

Over EuregioLaw
Het project EuregioLaw is een initiatief van Vlaminckx Advocaten uit Venlo, Ziegler, Peters & Partner Partnerschaftsgesellschaft uit Kleef en Notariaat Gennep. Het krijgt de Europese rechtsvorm van een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV). Daarbij heeft de EESV geen winstoogmerk, maar heeft het behartigen van belangen op de grensoverschrijdende markt als doel. De EESV wordt opgericht in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie en de euregio Rijn-Maas-noord. Het betreft daarbij een startfinanciering voor de eerste twaalf maanden. Martijn Brands: “EuregioLaw is een initiatief dat is ontstaan vanuit de markt. We streven er samen naar om het project na het eerste jaar zonder financiële subsidie te kunnen voortzetten. Het platform beschikt van meet af aan over een solide fundament en we verwachten dat de grensregio hier ook op de lange termijn nog van kan en zal profiteren.”