Het is Nederlandse vrachtwagenchauffeurs al lange tijd een doorn in het oog, de veel te goedkope Oost-Europese trucker. Die situatie heeft nu zijn langste tijd gehad. Nieuwe regels van het Europese Parlement moeten een eind maken aan deze oneerlijke concurrentie.

Dat kwam het EP gisteren overeen. De nieuwe regelgeving staat nog altijd toe dat Oost-Europese chauffeurs op internationale ritten goedkoper zijn, maar bij binnenlandse ritten moet er sprake zijn van een gelijk loon. Dat laatste betekent een betere betaling.

Onder het motto ‘gelijke betaling voor gelijke werkzaamheden’ wil het EP dat buitenlandse truckers nog maximaal twee dagen binnenlandse ritten mogen doen en daarna de grens over moeten. Gelijke betaling geldt ook bij grensoverschrijdende transporten naar een van de andere Europese lidstaten.

De Transport Commissie van het EP stelt verder onder andere voor de voorwaarden rond het nemen van rust te verbeteren. Bedrijven moeten hun planning aanpassen zodat buitenlandse chauffeurs wekelijks bijvoorbeeld naar huis kunnen. Een andere stap is het aanscherpen van controles, zowel nationaal als internationaal.