Ewals Cargo Care (Tegelen) rust chauffeurs uit met bijzonder horloge

Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen is Ewals Cargo Care uit Tegelen gestart met het project ‘fit-to-perform’. Director People & Organizational Development Sjoerd Ewals: “Omdat chauffeurs te maken hebben met deadlines maar zich achter het stuur te allen tijde fit moeten voelen, hebben we een pilot gelanceerd waarin chauffeurs uitgerust zijn met ‘fit-bit’ horloges die onder meer hun hartslag en bloeddruk meten. Deze data kunnen real time uitgelezen worden en vervolgens periodiek besproken met een externe vitaliteitscoach.”

Het project is het resultaat van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat het bedrijf in 2017 uitvoerde onder 2.200 medewerkers verspreid over 16 landen. Sjoerd Ewals: “Als werkgever voelen we ons verplicht om te werken aan een vitale organisatie die het beste uit de medewerkers haalt. Met de snelheid van veranderingen tegenwoordig, bijvoorbeeld op economisch en technologisch vlak, zijn gezonde, betrokken en ontwikkelde medewerkers nodig om het bedrijf toekomstbestendig te houden. We wilden weten wat de medewerkers hierin van ons verwachten en wat zij vinden van onze inspanningen om dit bereiken.” Ook in 2015 werd zo’n onderzoek gehouden binnen het bedrijf.

De mogelijkheid om te focussen op duurzame inzetbaarheid ontstond toen de focus op kwaliteit naar aanleiding van de eerdere onderzoeken zijn vruchten begon af te werpen. Ewals: “Het werken aan een nog professionelere uitstraling en het verder ontwikkelen van leidinggevende kwaliteiten hadden destijds de hoogste prioriteit.”

Omdat de medewerkers van Ewals Cargo Care onderverdeeld kunnen worden in drie functiegroepen, chauffeurs (45%), kantoor (45%) en warehouse (10%), met elk hun eigen wensen en behoeften op tal van vlakken, is ook met betrekking tot duurzame inzetbaarheid gekozen voor deze segmentatie. Een opgestelde interne benchmark biedt uitkomst bij het geven van inzicht hoe de onderzoeksresultaten van medewerkers werkzaam in de verschillende functiegroepen, maar ook in de diverse organisatieonderdelen, afdelingen en landen zich tot elkaar verhouden.

Om medewerkers de gelegenheid te geven om zich in het kader van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen, wordt bewust gewerkt aan het creëren van ‘slack’ in de organisatie. “De extra capaciteit stelt medewerkers in staat om met verbeteringen bezig te zijn in het werkproces en tijd te besteden aan het volgen van trainingen en opleidingen,” zegt Sjoerd Ewals.

Sjoerd Ewals kijkt met trots terug op het laatste onderzoek. “De respons van 65% in een groeiende organisatie, geeft de betrokkenheid van onze collega’s weer. Het feit dat we met de uitkomsten merkbaar voor de medewerker aan de slag gaan, maakt het medewerkerstevredenheidsonderzoek een vast instrument voor de toekomst. Qua resultaten lopen we verder weg van de transport en logistiek-benchmark van Integron, wat aangeeft dat we het beter doen dan het marktgemiddelde. Zo kunnen we bij het werven van nieuwe medewerkers steeds vaker een beroep doen op kandidaten waarmee we in contact zijn gekomen door positieve aanbevelingen van bestaande medewerkers. Aanbevelingen waarin in toenemende mate over duurzame inzetbaarheid wordt gesproken.”