Factureren aan Rijksoverheid vanaf 1 januari alleen nog digitaal

De verplichting tot e-facturatie geldt voor nieuwe inkoopovereenkomsten en is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven. Alle Rijksoverheidsdiensten zijn in staat om elektronische facturen (e-facturen) te ontvangen.

Ieder jaar versturen bedrijven binnen Nederland zo’n 12 miljoen facturen aan de overheid. Daarvan zijn 1,5 miljoen facturen gericht aan de Rijksoverheid. Handmatige verwerking van facturen via post of e-mail kost veel tijd en geld. En geeft kans op fouten.

De verplichting geldt vanaf 1 januari 2017 voor leveranciers aan de Rijksoverheid. Dat zijn alle ministeries met hun kerndirecties en agentschappen. De verplichting komt in de inkoopvoorwaarden te staan bij nieuwe overeenkomsten. Leveranciers die al vóór 1 januari 2017 een overeenkomst zijn aangegaan vallen niet onder de verplichting. Zij kunnen vrijwillig overstappen op e-factureren in overleg met hun opdrachtgever. Leveranciers die hun orders via een inkoopsysteem van de Rijksoverheid ontvangen, blijven op dezelfde wijze factureren als zij gewend zijn.

Steeds meer gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen zullen in hun inkoopvoorwaarden e-factureren gaan eisen. Alle aanbestedende diensten moeten vóór eind 2018 de benodigde voorzieningen treffen om net als de Rijksoverheid e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken (EU-richtlijn 2014/55/EU). Veel medeoverheden zullen naar verwachting al veel eerder gereed zijn en overgaan tot de verplichting e-facturen te sturen.

Brochure e-factureren Rijksoverheid